תמר ברגר דביר, עו"ד

משרד בוטיק - נדל"ן

TBD

בדיקת נאותות משפטית לנכסים
ייצוג בעסקאות מקרקעין
ייצוג בעסקאות שכירות – פרטית ומסחרית
מימון נדל”ן
מיסוי מקרקעין
ביצוע רישומים
ייצוג מול הרשויות